Martinez Echevarria Advokater

Martinez Echevarria advokatbyrå grundades år 1983 och har sedan dess strävat efter att erbjuda klienterna en professionell juridisk rådgivning av allra högsta kvalitet. Byrån är i dagens läge en referenspunkt för det lokala juridiska rättsväsendet och erbjuder en tvärvetenskaplig juridisk rådgivning. En flerspråkig och flexibel personal har försäkrat oss om att våra internationella klienter får den juridiska rådgivningen, som är nödvändig i dagens internationella samhälle.

Våra team med omkring 120 anställda, 16 kontor i fyra olika länder är koordinerade för att kunna ge snabba lösningar grundade på våra klienters förfrågningar utifrån vår juridiska kunskap och dagliga erfarenheter.

Rättsområden