WEBBPLATSÄGARE

  • Företagsnamn: Martínez-Echevarría, Perez och Ferrero Law S.L.P. (Hädanefter ”Martínez-Echevarría”)
  • Företagssäte: Business Center Puerta de Banus, Byggnad D, första våningen nummer A. 29660 Marbella, Málaga
  • Kontakt: 900100039 / Malagas företagregister, volym 2639, bok 1552, sida 180, 8 §, sida MA-44770, inskrift 1a.
  • Deklarationer, Code of Conduct och gällande regler: etiska koder (Etisk kod för spanska advokater och EU), andra regler som gäller för utövandet av yrket (se BOE).
  • Martínez-Echevarrías sidor: www.martinezechevarria.com

SEKRETESSPOLICY OCH SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

UTÖVANDE AV RÄTTEN TILL DATASKYDD
Användarna som vill utöva sin rätt till att tillträda, rätta, annullera, avboka och opponera sig kan göra det genom ett skriftligt meddelande till Martínez-Echevarrías säte. Det måste innehålla en kopia av ditt ID-kort eller annat dokument som identifierar dig.

OLIKA SÄTT ATT SAMLA IN PERSONUPPGIFTER. SYFTET MED BEHANDLINGEN AV DATA

Kontaktformulär och traditionella medier: användarna kan skicka sina personuppgifter via kontaktformulär av standardtyp utvecklade av Pura Envidia lagrade på Martínez-Echevarrías servrar anlitade av företaget GLOBIT. Personuppgifterna behandlas genom ett automatiserat system och införlivas i Martínez-Echevarrías filer. Dessutom kan användarna ge sina personuppgifter via telefon eller e-post. Syftet med behandlingen av dessa uppgifter är begränsad till att tillhandahålla information eller tjänster som efterfrågas av användarna. Genom webbplatsen kan användare tillträda tredje parters länkar. Martínez-Echevarría personal har inte tillgång till de uppgifter som lämnats till dessa.

Sociala nätverk: Martínez-Echevarría har en företagsprofil i flera sociala nätverk på Internet som Google, Linkedin, Facebook eller Tvitter.

I vilket fall som helst anser sig Martínez-Echevarría ansvarig för databehandlingen av dess anhängare, efterföljare, abonnenter, kommentatorer och andra användarprofiler. Behandlingen av uppgifterna får inte överstiga företagsprofilernas tillåtna kapacitet i vart och ett av de sociala nätverken. Följaktligen kan Martínez-Echevarría underrätta sina anhängare om sin verksamhet, föreläsningar och specialerbjudanden , samt ge personlig kundservice på det sättet som det sociala nätverket tillåter. Martínez-Echevarría kan inte extrahera personuppgifter från sociala nätverk om inte användaren uttryckligen samtycker.

Websurf (cookies): Webbplatsen använder egna och tredjepartscookies. Cookies skapas i användarens webbläsare för att registrera dennes aktivitet på webbplatsen och möjliggör en personifierad och smidigare surfning.

Martinez-Echevarria använder sig av följande cookies:

  • Google Analytics (__utma, __utmb and __utmc, __utmz) analyseringscockies. De möjliggör en mätning av användningen av webbplatsen så att Martinez Echevarria kan kvantifiera antalet användare.
  • Google Analytics (_ga): analyseringscockies. Identifierar en användare som har tillträtt webbplatsen nyligen, så att detta andra tillträde inte räknas som ett nytt besök.

Användarna kan blockera och ta bort cookies genom webbläsaren, som används för att tillträda webbsidan. Det är möjligt att användaren som inte tillåter cockies genom webbläsaren inte kan tillträda några av webbplatsens innehåll och funktioner. På andra Martinez Echevarria sidor installeras tredjepartscookies hos alla besökarna, även om de inte är registrerade användare i de motsvarande platformerna: Facebooks cookies sida, Tvitters Sekretess sidor, LinkedIn cookies sida, Google cookies sida.

SEKRETESS OCH TYSTNADSPLIKT
Martínez-Echevarría personal som i någon form har medverkat i tjänsterna som getts till klienten förbinder sig att inte inte avslöja eller använda den information som har angetts av klienten under utövandet av deras yrkesroll i enlighet med artikel 5 i Code of Ethics för Spanska Advokater. Den information som tillhandahålls av klienten kommer i vilket fall som helst, betraktas som konfidentiellt och kan inte användas för andra ändamål än de som rör de anlitade tjänsterna hos Martínez-Echevarría.
Martínez-Echevarría förpliktigar sig att inte offentliggöra eller avslöja information om klientens anspråk eller orsakerna till de begärda råden eller varaktigheten av dennes rådfrågning.

WEBBPLATSENS INNEHÅLL

Det litterära och icke-litterära innehållet i webbplatsen, kännetecken (varumärken, varunamn , etc.) och utformningen av webbplatsen är Martínez-Echevarrías exklusiva egendom. Ingen kan använda dem eller utföra någon form av nyttjande utan skriftligt tillstånd från Martínez-Echevarría.

ANSVARET FÖR INNEHÅLLET I WEBBPLATSEN

Webbplatsen innehåller texter som utarbetats i informationssyfte eller offentliggöranden som kanske inte återspeglar det aktuella läget för lagstiftning eller rättspraxis. Inte i något fall kan de betraktas som en ersättning för en personlig juridisk rådgivning. Därför bör användaren inte agera på grundval av informationen i denna webbplats utan att först söka lämplig professionell rådgivning. De externa länkarna på denna webbplats leder till webbplatser, som drivs av tredje parter. Martinez-Echevarria ansvarar inte för innehållet eller statusen för dessa platser.