Martínez-Echevarrías högutbildade advokater är specialiserade inom olika rättsområden. Vi har allt från advokater som kan åta sig skiljsmässor, till arvsrättstvister och vårdnaden av barn. I straffrättsliga fall handlägger vi ärenden redan från och med inlämnandet av brottmålsanklagelser i både försvar och åtal. Våra advokater i bankrättsavdelningen är experter i hur bankväsendets finansiella aktiviteter regleras . För tillfället är avdelningen främsta aktivitet att hjälpa våra klienter med att få tillbaka sina pengar i samband med ”clausula suelo” den inbudna bolåneräntan. Dessutom ger vi den mest professionella servicen när det gäller fastighetsrätt eftersom advokatbyrån är specialiserad i fastighetstransaktioner på Costa del Sol sedan 1983, då bostadsmarknaden var i full blom och många urbanisationer växte fram mellan Malaga och Marbella. Sammanfattningsvis kan vi säga att vi har en full insikt i fastighetsbranschen pga att vi varit med under hela utvecklingen av bebyggelsen i området. Vi erbjuder också rådgivning till både nationella och internationell företag i konkursrätt, bolagsrätt och corporate governance. Martinez Echevarria hjälper med andra ord våra klienter i alla frågor som kan beröra dem.