Vårt team av högkvalificerade advokater består av tjänstlediga domare, professorer i arbets- och socialrätt specialiserade inom arbets-, socialrättsfrågor, kollektivavtal, pensioner och personalfrågor. De främsta tjänsterna gäller anställningsavtal i allmänhet; rekrytering av högre tjänstemän, konkurrens- och sekretessklausuler i anställningsavtal, förbunds- och kollektivavtal, strejk och lockout. Vi täcker de känsligare aspekterna i arbetsrättsfrågorna med målet att hjälpa våra klienter att organisera sina anställningsförhållandet i enlighet med deras specifika behov när det gäller arbetsförhållanden, arbetsplatssäkerhet, ägarförhållanden i företag, individuella uppsägningar, kollektivavtal och relationen med olika kollektiv.