Bolagsrätt

Martínez-Echevarría erbjuder ditt företag en komplett och professionell tjänst som inkluderar bland annat (kallelser till styrelsemöten, företagskommitteer, utarbetande av företagsprotokoll, certifikat till uppgjorda avtal och representation i möten); strukturella förändringar i företag (företagsfusioner och uppdelningar, överföring av tillgångar och skulder, etc.), förebyggande rådgivning om förvaltares ansvar, förvaltning av riskkapital, rådgivning vid gemensam företagsverksamhet (t.ex. ändringar i lagstadgarna eller företagsutdelningar) och allmän kommersiell rådgivning i den dagliga eller akuta företagsverksamheten från företagsbildanden till företagsnedläggningar.
Även inom kommersiell rätt erbjuder vi omfattande rådgivning i avtalsfrågor. Bland dessa tjänster ingår avtalskrivningar eller övervakningar av avtal som inbegriper försäljningar av bolag (inklusive revision eller företagsbesiktning) refinansieringen av skulder, joint venture strukturer och uppköp av kreditportföljer. Rådgivningen är skräddarsydd åt varje klient för att säkerställa att de är upplysta om alla de faktorer som kan påverka deras verksamhet.

Expertis inom följande rättsområden:

 • Antitrust / konkurrensrätt, EU och handelsrätt
 • Kommersiella avtal
 • Rådgivning i bolagsrätt
 • Corporate Governance och företagsstyrelsens ansvar
 • Utdelningarna och omorganisationer
 • Aktie- och kapitalmarknader
 • Finansiella Institutioner M & A
 • Fonder & kapitalförvaltning
 • Försäkringar
 • Immateriella rättigheter
 • Börsnoteringar
 • Joint Ventures och strategiska allianser
 • M & A
 • Outsourcing
 • Privatkapital
 • Allmänrätt