Vårt team av familjerättsadvokater underlättar den eventuella bördan i familjefrågetvister som skilsmässor och vårdnaden av barn. Med både en svensk och engelsktalande advokat som ger oss kompetens i civilrättsliga frågor av gränsöverskridande natur gör vi bla testamenten på både svenska och norska.

Bland de mest efterfrågade tjänsterna:

  • Separationer, skilsmässor och ogiltigförklaringar av äktenskap
  • Medling i familjerättstvister; arvsfrågor osv
  • Vårdnader
  • Adoptioner
  • Testamenten, både på svenska och norska
  • Rättsliga tvister om arv