Martinez Echevarrias förvaltningsrättsavdelning erbjuder sina tjänster till både offentliga myndigheter, privata företag och privatpersoner. Vår personal är specialiserad i att hjälpa företag med insolvens och administrativa förfaranden.

Vår huvudinriktning är:

Tvångsförvärv av fastigheter

  • Tvångsförvärv av fastigheter
  • Subventioner och bidrag
  • Expertråd om lån, bidrag och subventioner både i procedurella och administrativa förfaranden.

Stadsplanering

Vi medverkar i utarbetandet, planeringen, förfaranden och genomföranden av statsplaneringar och stadsförvaltningar.
Offentliga upphandlingar

  • Rådgivning i offentlig upphandling.
  • Förberedandet och granskningen av offentlig upphandling.
  • Förvaltning och utveckling av hållbarhetskriterierna för offentlig upphandling.
  • Upprättandet av juridiska rapporter.
  • Ogiltigförklara avtal, överprövning av prisanbud, skadeståndsärenden och hjälp med rekryteringsfrågor