Våra experter i konkursrätt; ett team, som består av både advokater och ekonomer med Francisco Gallardo som chef, kan hjälpa alla parter involverade i ett företag, som antingen behöver omstruktureras, refinansiera sin skuld, försvara borgenärernas rättigheter, med rådgivning om ansvar mellan direktörer och chefer, insyn i investeringstillgångar och skulder i bolagskonkurser och allmän rådgivning vid insolvensförfaranden. Vi har förvärvat oss ett gott rykte med vårt hårda arbete och vårt mål är att göra allt vi kan för att rädda ditt företag.