I Spanien har medlingen i privaträtten nyligen reglerats i en lag som trädde i kraft den 6 juli 2012. Martinez Echevarria är ett av de första företagen som har blivit en reglerad medlare i denna typ av rättstvister och är därmed banbrytande i Spanien. Vi har utarbetat en diplomatisk strategi som vi tror gynnar en fredlig lösning mellan parterna.

År 2014 hjälpte vi till i mer än hundra medlingsprocesser i privaträttsliga frågor, främst inom banksektorn. 95% av fallen löstes utan behov att vidta rättsliga åtgärder. Våra medlingar varar sällan längre än en månad, vilket medför att våra klienter kan göra stora besparingar. Vi har även advokater som är specialiserade på skiljedomsförfaranden och kommer alltid att försöka att finna ett sätt att undvika höga rättegångskostnader.