Du kanske flyttar till Spanien för att starta ett företag, för att köpa en bostad, eller planerar att stanna här mer än 185 dagar per år. I många av dessa fall kommer du att behöva juridisk hjälp och rådgivning. Martinez-Echevarría har funnits sedan 1983 och kan vägleda dig i alla de frågor som berör ditt fall; skatteplanering, ansökan om uppehållstillstånd med mera.

Våra spanska erfarna jurister är vana att handskas med de lokala myndigheterna och kan underlätta pappers arbetet. Vi har också en Kina Desk, som är särskilt inriktad på dem som funderar på att investera i Spanien.

Bland de mest efterfrågade tjänsterna:

  • Anskaffning av NIE nummer
  • Skattedeklaration för bosatta utomlands
  • Återbetalning av momsen för bosatta utomlands
  • Utlämning och asyl
  • Golden Visa
  • Kina Desk