Vårt transport och sjörätts team ger våra klienter expertråd inom internationell handel, transport och logistik.
Vårt mål är att erbjuda en omfattande täckning av övergripande tjänster oavsett din huvudverksamhet (logistik, sjöfart och hamnar, järnväg, väg eller lufttransporter). Vår avdelningen är huvudsakligen inriktad på kommersiella, skatte och administrativa frågor inom transport och sjörätt.
Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

 1. Omfattande rådgivning till företag och offentliga förvaltningar.
 2. Juridisk rådgivning för speditörer, bogseringsföretag, och hanterare av hamnlastning och lossning.
 3. Fartygsstillestånd, rådgivning för både borgenärer och gäldenärer.
 4. Försäljning, konstruktion och finansiering av fartyg.
 5. Registrering av fartyg och flaggning. Överensstämmelse med de administrativa kraven inom SOLAS, MARPOL, STCW, etc.
 6. Råd om förfaranden med sjöfartsmyndigheter och hamnar. Handläggningen av omtvistade administrativa fodringar. Skatter och hamnavgifter. Eftergifter.
 7. Fordringar för skada på godset.
 8. Hantering av övergivna fartyg.
 9. Vrakborttagning.
 10. Chartra sportbåtar.
 11. Sjöolyckor: tillvägagångssätt och räddningsaktioner. Ansvaret för havsföroreningar.
 12. Skiljedom och medling.
 13. Juridisk rådgivning för speditörer, bogseringsföretag, och hanterare av hamnlastning och lossning.